Den bedste form for krisestyring er et godt kriseberedskab. Vi arbejder tæt sammen med jer om at identificere mulige hændelser og udforme strategier og handlingsplaner for at undgå en egentlig krise – og for at kunne agere hurtigt og kompetent, hvis den alligevel opstår.

I krisesituationer arbejder vores bureau i døgndrift på at få krisen indkredset og de rigtige budskaber på plads i medierne.

Workshop: Krisekommunikation

Bliv bedre til at håndtere kritiske hændelser i virksomheden. Forstå krisekommunikationens succesfaktorer.
Se krisen indefra og forbered de rigtige nøglebudskaber. Optimér pressehåndteringen.
                          

På bare 3 timer får du en spændende indføring i krisekommunikationens verden. Vi gennemgår en række spændende cases og leverer en lang række læringspunkter med humor og eftertænksomhed. Deltagerne får en skræddersyet øvelse, der træner scenarieplanlægning samt levering af kommunikationsbudskaber.

Workshoppen fokuserer på krisekommunikation set både indefra og udefra. Vi koncentrerer os ikke bare om pressen, men fokuserer lige så meget på at sælge idéen om krisekommunikation igennem til alle interessenter internt i jeres virksomhed.

Kontakt: Niels Christian Jensen