Jeres virksomheds image og omdømme er en væsentlig del af dens værdi. Discus Communications hjælper med at identificere og kommunikere jeres brand og budskaber.

Workshops
Gennem skræddersyede strategi-, kommunikations og marketingworkshops for jeres topledelse, hjælper vi jer eksempelvis med at afklare jeres nuværende situation og vigtigste indsatsområder, identificere jeres ønskede profil og value proposition eller klarlægge forankringen af virksomhedens strategi og værdier internt i organisationen.

Forandringskommunikation
Hvad enten en forandringsproces er organisatorisk eller markedsmæssigt forankret, er den afhængig af en gennemtænkt kommunikationsstrategi. Vi udvikler og gennemfører de relevante kommunikationsaktiviteter, hvad enten det drejer sig om en fusion, et nyt forretningsområde eller et nyt ejerskab.

Corporate Social Responsibility
En virksomhed bliver ikke længere bedømt alene på sine forretningsmæssige resultater. Etik, miljø og adfærd er i stigende grad med til at tegne billedet af virksomheden, og derfor er Corporate Social Responsibility blevet et fokusområde. Discus Communications rådgiver virksomheder om afklaring af nuværende forhold og er med til at identificere virksomhedens mærkesager og kommunikere disse samt sikre intern forståelse og opbakning.

Kontakt: Niels Christian Jensen