York Novenco havde udviklet en ny metode til brandslukning på maskinrum i skibe. Da EU samtidig forbød slukning med halon, var timingen optimal til en europæisk kampagne.  Kampagnen rettede sig mod beslutningstagere i rederier med Halon-systemer samt rederier i Tyskland, Italien og Grækenland.  Målet var at generere møder for agenterne (12,5 pct.) og efterfølgende ordre (4 pct.).

Massivt og målrettet tryk
Som ukendt leverandør med et nyt produkt til en overkommunikeret målgruppe samt en stram tidsplan benyttede kampagnen sig af et massivt og målrettet tryk gennem flere kanaler. De lokale agenter blev involveret gennem to-dages prækampagnearrangementer i Danmark, mens de enkelte modtagere blev kvalificeret og analyseret forud for kampagnen, så den kunne målrettes individuelt.

Målgruppen modtog en direct mail og gimmick (cigarkasse og vandampul) samt en kort-brochure i maritim stil. Til møderne medbragte agenterne gimmicks i form af et par cigarer samt fugter og hygrometer til cigarkassen for at skabe sammenhæng mellem det personlige salg og kampagnens elementer. Sideløbende med kampagnen var der en PR-påvirkning via fagblade.

Mødeprocent på 47 pct.
York Novenco opnåede respons fra hele 70 pct. af målgruppen, en mødeprocent på 47 pct. samt en ordreprocent på 19 pct. Kampagnen vandt desuden Direct Marketingprisen 2004 for bedste internationale kampagne.

Kampagneelementer
» Direct Mail
» Website
» Agent-arrangement
 

Kontak: Niels Christian Jensen