Fortsat vækst hos Discus Communications

På trods af at 2009 blev et hårdt år for reklame- og PR-branchen, voksede kommunikationsbureauet Discus Communications med 4 pct. Væksten skyldes dels bureauets fokus på integreret kommunikation, dels evnen til at justere forretningen efter kundernes behov.

Bruttoresultatet for Discus Communications landede i 2009-regnskabet på 8,4 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. i 2008 svarende til en vækst på 4 pct. Resultatet efter skat faldt med 24 pct. og udgjorde 0,8 mio. kr. i 2009 mod 1,1 mio. kr. i 2008. Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere i 2009 var 11 sammenlignet med ni i 2008.

“Vi er yderst tilfredse med årsregnskabet for 2009 set i lyset af, at mange i branchen er blevet ramt af nedgang. Jeg er overbevist om, at 2009 vil blive husket som et vanskeligt år i både reklame- og PR-branchen,” siger Niels Christian Jensen, adm. direktør i Discus Communications, som dog også pointerer, at Discus har mærket krisen:

“Bag vores moderate vækst gemmer der sig en omskiftelighed uden sidestykke, da Discus Communications i 2009 har udskiftet tæt ved 20 pct. af kundebasen set i forhold til året før. Der er primært tale om kunder, der enten helt har stoppet deres markedsføring i Norden eller kunder, der har skåret marketingbudgetterne ind til benet.”

Discus Communications, der er specialiseret i integrerede kommunikationsydelser for teknologibaserede virksomheder, har endvidere oplevet øget efterspørgsel efter integrerede kommunikationsprojekter med fokus på kundernes nysalg, krydssalg og mersalg. En tredje tendens har været øget fokus på public relations-delen. Dette stemmer godt overens med en rundspørge, som Discus Communications lavede blandt marketingchefer for et år siden. Analysen viste netop, at 84 pct. af de adspurgte ville skære i marketingbudgetterne og især fokusere deres beskårede ressourcer på PR, events og digital markedsføring.

“Flere af vores kunder har eksempelvis skåret 80-90 pct. af deres reklamebudgetter og lagt de resterende 10-20 pct. oven i deres eksisterende PR-budgetter, som så rent faktisk er blevet øget her midt i recessionen, hvilket har gjort os mindre sårbare,” siger Niels Christian Jensen. ”Derudover oplever vores kunder synergien i at samle marketing og kommunikationsaktiviteter ét sted. Det giver dem bedre mulighed for at skrue op og ned for aktiviteterne efter behov, hvilket passer perfekt til en krisetid.”

Forventninger til fremtiden
Ledelsens forventninger til regnskabsåret 2010 er, at flere kundeforhold end tidligere er baseret på ad hoc-samarbejde, hvilket stiller langt højere krav til fleksibilitet og styring af ressourcerne. Derudover vil der fra kundernes side fortsat være et øget fokus på RoI og dokumentation på alle de forskellige kommunikationsaktiviteter.