Hjemmesiden er vigtigst for salg af forbrugerelektronik

Hvordan er danskernes adfærdsmønstre, når de skal købe ny elektronik? Den fortsatte stigning i salget af mobile enheder, fladskærme, hovedtelefoner mv. sætter fokus på forbrugernes beslutningsprocesser. Discus Communications har undersøgt hvad, der har størst betydning for forbrugernes valg. Der er både tale om tradition – og fornyelse.

Tag et kig på hvad dine kunders husstande ejede af elektronik for fire år siden, og sammenlign med hvad de ejer nu. Der er god mulighed for, at antallet af digitale enheder er blevet mange flere. Ifølge Consumer Electronics Report* fra Accenture er antallet af mennesker, der ejer en smartphone, steget fra 26 pct. til 58 pct. på fire år. Tilsvarende er udbredelsen af tablets steget fra 8 pct. til 25 pct. Når man tilmed kigger 12 måneder frem, forventer 41 pct. at købe ny smartphone. 23 pct. vil investere i en tablet, mens 33 pct. vil anskaffe sig et nyt HD TV.

Købsintentionerne er særdeles kraftige lige nu, når det kommer til forbrugerelektronik. Selvom salget af almindelige telefoner, bærbare musikafspillere og digitale kameraer forventes at falde som følge af udbredelsen af smartphones og tablets, peger forventningerne til salget af forbrugerelektronik mod et fortsat højt niveau. Samtidig er der kommet flere leverandører på banen. Konkurrencen om at komme først, når forbrugerne skal træffe deres købsbeslutninger, er intensiveret. For salgs-, marketing- og brandingchefer samt andre med interesser for livsstils- og forbrugerelektronik er det derfor væsentligt at have blikket fast rettet på, hvad der påvirker købsbeslutningen, og hvem eller hvad der har størst betydning i processen.
 
Undersøgelse: Sociale medier er overvurderet i en købssituation
Mens verden diskuterer ROI for brugen af sociale medier til påvirkning af forbrugernes købsvaner, viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Berent på vegne af Discus Communications et helt tydeligt billede: Sociale medier, som Facebook og YouTube, hvor producenterne kan informere om nye produkter, lave konkurrencer og dele demonstrationsvideoer, har næsten ingen effekt i selve købsprocessen. På spørgsmålet om hvor vigtig Facebook og YouTube er i informationsstrømmen, når man skal købe ny elektronik, svarer kun tre pct., at Facebook er en vigtig kilde, mens fire pct. svarer, at YouTube er vigtig. 
 
Top-3 informationskilder, når vi skal træffe beslutning om køb af forbrugerelektronik:
     Mænd Kvinder
     1. Producentens hjemmeside 1. Producentens hjemmeside
     2. Besøg i relevant butik 2. Besøg i relevant butik
     3. Artikler og anmeldelser 3. Referencer fra familie og venner

De traditionelle kilder vinder her over sociale tjenester. Kvinder er desuden mere tilbøjelige til at basere deres valg på referencer fra familie og venner, hvor mændene i højere grad foretrækker en personlig informationssøgning. Undersøgelsen viser også, at 84 pct. har stor eller meget stor tillid til referencer fra familie og venner. Det er kun lige over halvdelen (55 pct.), der har tilsvarende tillid til producenternes egne oplysninger. Købssituationen er måske ikke overraskende karakteriseret ved, at hjemmeside og butik er de vigtigste informationskilder, men samtidig udviser forbrugeren en sund skepsis i forhold til denne information.

Resultatet tegner et billede af, at forbrugerne indhenter informationer fra flere kilder og selv sammensætter deres idé om det bedste valg. Undersøgelsen viser videre, at 56 pct. mener, at de tekniske specifikationer er vigtigst for købsbeslutningen. Blot 19 pct. mener, prisen har afgørende betydning, mens 18 pct. mener, at det er det specifikke mærke eller brand, der afgør købet.
 
Når der skal købes ny elektronik, er valget således påvirket af mentale genveje og opfattelsesmæssige faktorer. Man kan sige, at forbrugerne ikke er uvildige i deres beslutningsproces. De danner sig et billede ud fra erfaring og anbefalinger, men laver ikke nødvendigvis en rationel analyse af kvalitet og pris. De køber derfor ikke altid det produkt, der er det bedste til deres behov. 
 
Har du fået lyst til at dykke dybere ned i undersøgelsens resultater? Download Digital livsstil i bevægelse – Brand marketing indsigter 2014.
 
Er du interesseret i strategier på sociale medier, eller ønsker du yderligere information om undersøgelsen, så skriv til info@discus-communications.dk.
 
*Tal fra Accentures 2013 Consumer Electronics Report, som dækker USA, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Japan, Tyskland, Frankrig, Sverige, Sydafrika og England.
 
 

Tilmeld dig nyhedsbrev