Kraftig vækst i Discus Communications

Trods et trængt marked, hvor mange virksomheder har skåret i deres markedsføringsbudgetter, kan kommunikationsbureauet Discus Communications se tilbage på 2008 som et rekordår på både top- og bundlinje.

Bruttoresultatet for Discus Communications landede i 2008-regnskabet på 8,087 mio. kr. mod 5,357 mio. kr. i 2007 svarende til en vækst på 51 pct. Resultatet efter skat er steget med 100 pct. fra 545.000 kr. i 2007 til 1,092 mio. kr. i 2008. I regnskabsåret steg det gennemsnitlige antal medarbejde med 50 pct. til i alt ni, og i dag beskæftiger bureauet 12 medarbejdere.

“Årsregnskabet for 2008 er meget tilfredsstillende – især når man betragter det økonomiske klima pt. Der er to primære årsager til den kraftige vækst, nemlig branchefokus og det faktum, at vi i Discus Communications arbejder med integreret kommunikation,” siger Niels Christian Jensen, adm. direktør i Discus Communications. Han påpeger, at Discus Communications desuden arbejder målrettet på at sikre langvarige kunderelationer via høj kundetilfredshed og samtidig har tiltrukket en række nye kunder i løbet af regnskabsåret 2008.

Discus Communications har specialiseret sig i kommunikationsydelser for teknologibaserede virksomheder inden for it, tele, forbrugerelektronik, medicoteknik og logistik og har oplevet, at virksomhederne stiller stadigt højere krav til deres kommunikationspartner og forventer indsigt og dyb forståelse for branche, teknologi, salgskanal, målgrupper, konkurrentsituation mv.

“Vi oplever endvidere, at flere og flere virksomheder i en krisetid ønsker at samle deres markedsføring og kommunikation hos ét bureau for at få mere for deres marketingkroner. Og det er netop her, vi adskiller os, fordi vi arbejder med integreret kommunikation på tværs af public relations, direct marketing, reklame og new media frem for den silobaserede tankegang, hvor virksomhederne selv skal sikre integrationen i mellem fagdisciplinerne og de forskellige bureaupartnere,” uddyber Niels Christian Jensen.

Eksekverbar vækststrategi
Væksten i Discus Communications er ikke kommet af sig selv. Bureauet har arbejdet indgående med at lægge en klar vækststrategi og har desuden involveret alle medarbejdere i processen, så hver enkelt ansatte præcis ved, hvor virksomheden skal hen. Og vigtigst af alt: Hele vækststrategien er omsat til operationelle tiltag hos den enkelte medarbejder, som får klart definerede og personlige mål at arbejde efter.

“Strategiarbejdet har også involveret forankring af virksomhedens kerneværdier i den enkelte medarbejder, så værdisættet ikke bare er fem pop-smarte adjektiver på en firmaplakat. Forankringen af værdier har bl.a. gjort rekruttering nemmere, fordi vi har en fælles referenceramme for, hvordan en kommunikationsrådgiver i Discus er,” siger Niels Christian Jensen.

Forventninger til fremtiden
Ledelsens forventninger til indeværende regnskabsår er i mindre grad præget af den økonomiske afmatning, der forventeligt har en afsmittende effekt på virksomhedernes marketingbudgetter. Forventningen er derfor en moderat vækst på 5-10 pct. – især inden for integrerede kampagner, hvor Discus Communications fungerer som en one-stop-marketing-shop.
 
For yderligere oplysninger kontakt Niels Christian Jensen