Under den første samtale er formålet gensidigt at afdække forventninger, værdigrundlag samt personlige og faglige kvalifikationer. På baggrund af første samtale foretager vi en evaluering og beslutter, om der skal indkaldes til næste samtale.

Ved anden samtale præsenterer du et gennemført relevant projekt, og sammen afdækker vi dine faglige og personlige karrieremål og jobønsker på sigt. Vi præsenterer dig endvidere for en case, som du skal løse. Indholdet kan variere, men der er ofte tale om en skriveopgave, der viser dine evner evne til få overblik, vinkle og formulere dig.

Er begge parter herefter enige om at gå videre, gennemføres en samtale og test hos vores faste HR-samarbejdspartner. Samtalen og testen fokuserer på, hvordan du matcher den specifikke jobprofil og virksomhedskulturen. Herefter gennemføres den endelige løn- og ansættelsessamtale.

De første 3-6 måneder af ansættelsesforløbet er et introforløb, der foregår sideløbende med det daglige arbejde. De nye medarbejdere introduceres til brancher, kunderne, konsulentfaget og til vores kompetencer og processer.