Discus Communications tager gerne studiepraktikanter fra kommunikationsuddannelserne på universiteterne og CBS. Praktikopholdene varer fra 3-6 måneder afhængig af uddannelseskrav. 

Som praktikant får du et bredt indtryk af alle bureauets arbejdsområder og praktisk erfaring med kundearbejde. Herudover vil du få lejlighed til at arbejde med et større samlet projekt. Under forløbet deltager du i alle faglige og sociale medarbejderaktiviteter. Bureauet dækker naturligvis alle omkostninger forbundet hermed.

Flere af vores studiepraktikanter er i øvrigt fortsat som studentermedarbejdere efter afsluttet praktik. Og flere af vores studentermedarbejdere er blevet ansat efter endt uddannelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@discus-communications.dk, hvis du vil vide mere om vores praktikophold.

Du finder ledige praktikstillinger her.