Discus Communications tager gerne studiepraktikanter fra kommunikationsuddannelserne på universiteterne og CBS. Praktikopholdene varer fra 3-6 måneder afhængig af uddannelseskrav. Der er som regel en fast, ugentlig fridag til studier og skriftlige opgaver.

Som praktikant får du et bredt indtryk af alle bureauets arbejdsområder og praktisk erfaring med kundearbejde. Herudover vil du få lejlighed til at arbejde med et større samlet projekt. Under forløbet deltager du i alle faglige og sociale medarbejderaktiviteter. Bureauet dækker naturligvis alle omkostninger forbundet hermed.

Flere af vores studiepraktikanter er i øvrigt fortsat som studentermedarbejdere efter afsluttet praktik. Og flere af vores studentermedarbejdere er blevet ansat efter endt uddannelse.