Kvindernes internationale kampdag: Branding eller business?

– Fire ting, du skal tænke over i din kommunikation.

Hvert år markerer vi kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Og i ugerne op til står virksomheder over for det klassiske dilemma: Skal vi tale højt om det eller ej?

Kvindernes internationale kampdag er en årlig påmindelse om at vurdere og forpligte sig til ligestillings- og diversitetspraksisser. Vi markerer og hylder kvinders kamp for lige rettigheder og arbejderbevægelsens stræben efter det samme. Dagen har bevaret sin relevans gennem årtier, hvor fokus i dag er på både diversitet, ligestilling og inklusion. Men hvordan kan du som virksomhed markere denne dag, uden at det bliver tom branding, men i stedet noget, der bidrager positivt til samtalen om ligestilling?

Her er fire centrale overvejelser til opskriften på din virksomhedskommunikation, så I kan deltage i debatten uden at blive udsat for hård kritik, både internt og eksternt:

1 VÆR AUTENTISK, IKKE ÆSTETISK

Vi har efterhånden lært at gennemskue, om virksomheders engagement i kvindernes internationale kampdag er drevet af et ægte ønske om at fremme ligestilling, eller om det blot er en del af en brandingstrategi.

Det er nemt at falde i fælden og bruge kvindernes internationale kampdag som endnu en årlig begivenhed, der skal markeres med en lille hyldest på sociale medier. Men de virksomheder, der formår at skille sig ud, er dem, der formår at være ægte i deres udgangspunkt og transparente i forhold til, hvor de sejrer, og hvor de stadig ikke er perfekte. Det handler ikke om at lægge makeup på virksomheden. I stedet skal det sande ansigt frem – og I skal turde stå ved, hvor I er i dag, og benytte muligheden for at tale om, hvor I gerne vil hen.

Det I kommunikerer, skal afspejle, at det ikke bare er et fokus, I påtager jer én gang om året, men at det er jeres ambition året rundt at forbedre og arbejde med netop denne agenda.

2 HANDLING OVER HASHTAGS

Det er ikke nok at tale om ligestilling og diversitet; du skal sætte handling bag ordene. For selvom der er gode intentioner bag, så giver det hurtigt bagslag, hvis det er tomme ord – og at I blot ”pinkwasher” med jeres budskaber for at stemple ind i snakken. Denne del hænger tæt sammen med rådet om at være autentisk. Hvis I taler højt om emnet og deltager i debatten, er det vigtigt at overveje, hvilke konkrete handlinger I som virksomhed allerede har indført, eller er i gang med at implementere for at forbedre de udfordringer, der er på området. Undgå at pege fingre eller lave løfter, I ikke selv kan leve op til.

Ved at vægte handling højere end hashtags og faktisk have handling bag jeres ord, kan I styrke jeres brand uden moralske skrupler.

3 DIALOG OVER MONOLOG

Interaktion er vigtigt. Overvej, hvordan I kan skabe en platform, der åbner op for dialog og læring frem for blot at udsende en erklæring, et opslag på sociale medier eller en brandkampagne. Markér dagen ved at indlede samtaler om ligestilling og diversitet, både internt i virksomheden og eksternt med jeres målgrupper. Vær lydhør overfor feedback, og vær åben for læring og udviklingspunkter.

Ved at åbne op for dialog og engagere jer i den, er I et skridt tættere på, at jeres markering af kvindernes internationale kampdag bliver meningsfuld og faktisk bidrager til forandring.

4 VÆR IKKE BANGE FOR AT DELTAGE I DEBATTEN

Der er ingen grund til at holde sig tilbage i frygt for kritik. En væsentlig del af at navigere i ligestillings- og diversitetslandskabet er villigheden til at deltage i dialogen – også når den er vanskelig. Det er ikke så farligt, som mange går og tror. Virksomheder bør ikke sky dialogen eller frygte at vise deres støtte, selvom de ikke lever op til de ideelle standarder. Det afgørende er, at I tør være transparente. Sig højt, at I godt ved, det ikke er perfekt, men at I stræber efter hele tiden at blive bedre. Ægte forandring og engagement kræver mod til at stå ved sine værdier, anerkende egne mangler og konstant stræbe efter forbedring.

 

Kvindernes internationale kampdag er en god mulighed for at få virksomheder og omverdenen til både at reflektere over egne praksisser og værdier, men også at sætte gang i reelle handlinger, der kan være med til at skubbe diversitetsagendaen frem. De virksomheder, der træder i karakter, når det kommer til denne agenda, er med til at underbygge troværdighed, både internt og eksternt. Desuden taler tallene for sig selv, når det kommer til, hvor meget mere succes, man ser i virksomheder, der formår at have et højt niveau af diversitet.

Markeringen af kvindernes internationale kampdag er mere end en marketingøvelse; det er en mulighed for virksomheder til at reflektere over og forpligte sig til ægte ligestillings- og diversitetspraksisser. Diversitet er ikke bare branding. Det skal være en del af jeres business, hvis I vil lykkes med jeres kommunikation.