Kernen i Discus Communications er vores medarbejdere, deres kompetencer og netværk. Vi søger altid efter ambitiøse medarbejdere, der har evnen og viljen til at udvikle kunderne, kollegerne, faget og sig selv.

Vi ønsker at ansætte udviklingsorienterede og handlekraftige medarbejdere, da vi er meget resultatorienterede på vores kunders og egne vegne. Derfor stiller vi høje krav til den enkelte medarbejder – lige fra strategiarbejde til at sikre pletfri kommatering i den enkelte tekst. Vi kalder det kompromisløs kvalitet.

Vi tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet, så der skabes en god balance mellem arbejde og fritid – hvor både medarbejder og virksomhed forstår vigtigheden af at udvise fleksibilitet. Og så ønsker vi at have det sjovt og rart sammen i en ofte travl atmosfære.

Ansættelsesforløb

Under den første samtale er formålet at afdække de gensidige forventninger, om vi har et fælles værdigrundlag samt dine personlige og faglige kvalifikationer. På baggrund af den første samtale foretager vi en evaluering og beslutter, om der skal indkaldes til næste samtale.

Ved anden samtale præsenterer du et gennemført relevant projekt, og sammen afdækker vi dine faglige og personlige karrieremål og jobønsker på sigt. Vi præsenterer dig endvidere for en case, som du skal løse. Indholdet kan variere, men der er ofte tale om en skriveopgave, der viser dine evner til få overblik, vinkle og formulere dig.

Er begge parter herefter enige om at gå videre, gennemføres der en samtale og test hos vores faste HR-samarbejdspartner. Samtalen og testen fokuserer på, hvordan du matcher den specifikke jobprofil samt virksomhedskulturen hos Discus Communications. Herefter gennemføres den endelige løn- og ansættelsessamtale.

De første tre måneder af ansættelsesforløbet er et introforløb, der foregår sideløbende med det daglige arbejde. Som medarbejder bliver du introduceret til brancher, kunderne, konsulentfaget og til vores kompetencer og processer.

Discus som arbejdsplads

Vi er en værdistyret virksomhed, og vores kerneværdier præger vores dagligdag. Det betyder, at du får et stort ansvar og skal arbejde med høje kvalitetskrav og stramme deadlines. Du har lyst til at udvikle dine kunder og dig selv. Vi giver plads til videreuddannelse og personlig udvikling, og vi arbejder med karriere- og udviklingsplaner.

Vi arbejder tæt sammen, og vi lægger stor vægt på at have det sjovt og godt med hinanden, selv når vi har travlt. Vi er naturligvis styret af de deadlines, der gælder, når man arbejder med nyheder, medier og kreativt arbejde. Samtidig er vi en fleksibel arbejdsplads, der giver mulighed for hjemmearbejde og for individuel planlægning af arbejdstiden.

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke med bonus, pensionsordning, sundhedsforsikring, telefon og lækker kantineordning samt gode muligheder for karriereudvikling og uddannelse.

Praktikforløb

Discus Communications tager studiepraktikanter fra kommunikationsuddannelserne på universiteterne, CBS og DMJX. Praktikopholdene varer typisk fra 3-6 måneder afhængig af uddannelseskrav.

Som praktikant får du et bredt indtryk af alle bureauets arbejdsområder og praktisk erfaring med kundearbejde. Du vil blive fast tilknyttet en række kundeteams for at komme i dybden med arbejdsopgaverne. Og du vil også prøve at svæve mere frit i organisationen for at kunne deltage i de mange spændende opgaver, møder og projekter, som vi sjældent kan planlægge på forhånd. Igennem hele praktikforløbet har du løbende evalueringsmøder med din praktikvejleder, der sikrer, at praktikopholdet lever op til dine og dit uddannelsessteds krav.

Under hele forløbet deltager du i alle faglige og sociale medarbejderaktiviteter. Vi dækker naturligvis alle omkostninger forbundet hermed.

Flere af vores studiepraktikanter er fortsat som studentermedhjælpere efter afsluttet praktik. Og flere af vores studentermedhjælpere er blevet ansat efter endt uddannelse. Så vi har god dokumentation for, at Discus Communications er et godt sted at kickstarte karrieren.

Du er altid velkommen til at kontakte os på hello@discus-communications.dk, hvis du vil vide mere om vores praktikophold. Vi søger praktikanter to gange om året og har typisk ansøgningsfrist i oktober/november og april/maj for det efterfølgende semester.