Privatlivspolitik

Discus Communications A/S behandler personoplysninger til legitime, forretningsmæssige formål og har således vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling af de personoplysninger, som vi modtager om kunder, ansøgere, samarbejdspartnere og andre, vi har et professionelt samarbejde med.

I overensstemmelse med lovgivningen behandler vi kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime, forretningsmæssige interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, ligesom vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig

Discus Communications er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Discus Communications A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
1471 København K
Att.: DPO Niels Christian Jensen
nc.jensen@discus-communications.dk
CVR: 26 49 57 84

Når du benytter Discus Communications’ hjemmeside

Når du benytter vores website og andre digitale fora, indsamler og behandler vi en række persondata. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold på vores website, hvis du skriver kommentarer til os eller øvrig brug af services på websitet.

Når du bruger vores website, så placerer vi cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Cookies indeholder ikke skadelig kode som fx virus.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger gennem cookies: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på.

Formålet med cookies på vores website

Vi benytter cookies med henblik på at optimere kommunikationen med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi bruger således data til trafikmåling og statistik.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på og geografisk placering bliver videredelt med tredjepartssystemer, som kun Discus Communications har adgang til. Det drejer sig om Google Analytics og LinkedIn Insights.

Du kan læse om tredjeparternes privatlivspolitik her:

https://www.linkedin.com/legal/sas-terms#additional-terms-for-optional-conversion-tracking
https://policies.google.com/privacy/partners

Når du søger job hos Discus Communications

Hvis du ansøger om et job hos os behandles personoplysninger oplyst af dig for at kunne vurdere og besvare din ansøgning. Ansøgningen gemmes i op til et halvt år med henblik på andre stillinger, hvis du giver samtykke hertil. Oplysningerne overføres ikke til andre.

Når du modtager nyhedsbreve fra Discus Communications

Når du samtykker til at modtage nyhedsbreve og deltage i arrangementer, gemmer vi personoplysninger om dig. Formålet er at kunne afvikle arrangementet og at kunne tilpasse indhold og fremtidige arrangementer med henblik på vores markedsføring overfor dig. Vi gemmer følgende oplysninger: Navn, titel, organisation, e-mail.

Når du er kunde hos Discus Communications

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål i samarbejdet, ligesom vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dine rettigheder

Uanset om du er kunde, bruger af hjemmesiden, ansøger eller anden interessent, og Discus Communications behandler personoplysninger om dig, så giver Persondataloven dig en række rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du meddeler os, at oplysninger er forkerte, så retter vi dem.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os på: hello@discus-communications.dk

Ønsker du specifikt at slette eller blokere for cookies, kan du læse mere om, hvordan du gør det, her:  http://minecookies.org/cookiehandtering

Sikkerhed

Discus Communications har implementeret organisatoriske og tekniske rutiner, som sikrer, at vi Communications til enhver tid lever op til gældende lov og udstukne retningslinjer fra tilsynsmyndighederne. Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

  • Vi har vedtaget politikker for it-sikkerhed, og Discus Communications’ medarbejdere orienteres og undervises løbende om sikker behandling af data.
  • Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.
  • Discus Communications’ it-systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall, kryptering, beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende. Vi kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og gennemgang heraf.
  • Vi har udarbejdet en beredskabsplan for alvorlige driftsforstyrrelser, som indeholder målsætning for genetablering af normal drift i tilfælde af fejl, nedbrud, tab af data eller lignede.
  • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Discus Communications’ brug af databehandlere

I den udstrækning, at Discus Communications benytter underleverandører til behandling af personoplysninger, indgås databehandleraftaler jf. de til enhver tid gældende krav. Discus Communications benytter for nærværende databehandlere til lønadministration, økonomistyring og it-drift.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk