Krisekommunikation

Alle virksomheder kan blive ramt af en krise. Hvor meget krisen kommer til at påvirke jeres forretning og image handler i høj grad om jeres evne til at håndtere den. Vi ser desværre ofte, at kriser der ikke håndteres rigtigt hurtigt får deres eget ukontrollable liv i de journalistiske- og sociale medier. Og ofte er det selve håndteringen af krisen, der er den største trussel mod virksomhedens image og forretning.

Den gennemtænkte og professionelle krisehåndtering bliver derfor helt afgørende. Hos Discus Communications har vi stor erfaring med krisekommunikation, og vi kan derfor agere hurtigt og kompetent, hvis situationen opstår. I krisesituationer arbejder vores bureau i døgndrift på at få krisen indkredset og de rigtige budskaber på plads i medierne.

Det bedste forsvar mod en krise er imidlertid et godt kriseberedskab. Vi arbejder tæt sammen med jer for at identificere issues og worst-case scenarier og udforme strategier og handlingsplaner for at undgå en egentlig krise – og for at kunne agere hurtigt og kompetent, hvis den alligevel opstår.

En vigtig del af kriseberedskab og krisekommunikation er skræddersyet medietræning, som du kan læse om her.

Vil du vide mere?

Niels Christian Jensen

Managing Director

Læs hele profilen

Rådgivning

Public relations

Digital

Content

Marketing

Træning